ลงทะเบียน / Registration

ข้อมูลส่วนตัว / Personal Information หมดเขตการลงทะเบียน วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

1. ลงทะเบียนชื่อผู้ปกครอง


2. เลือกสถานที่รับบริการ


3. ลงทะเบียนผู้ฉีดวัคซีน

จำนวน : 0 คน ราคา : 0 บาท
ระดับชั้น ห้อง และ เลขที่ กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น


กรุณาระบุ เดือน/ปี(พ.ศ.) ที่ฉีดครั้งสุดท้าย

ประเภท เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น ห้อง เลขที่ แพ้ยา ระบุ แพ้ไข้ ฉีดไข้หวัดใหญ่ วันที่